Skip to main content

Yritysesittely

Metsäkonepalvelu Oy on perustettu vuonna 1970. Tuotamme koneellisen puunkorjuun palveluita asiakkaidemme tarpeisiin Etelä- ja Keski-Suomen alueella.

Tytäryhtiö Kone-Yijälä Oy fuusioitiin 1.10.2022 emoyhtiöön ja toimimme Suomessa nyt yhdellä liikenimellä Metsäkonepalvelu Oy.

Konserniin kuuluu myös tytäryhtiö MKP Sverige AB, jonka kotipaikka on Eksjö (SWE) ja toimialue noin 100 km säteellä Eksjön ympäristössä.

Visiomme on olla toimialan suunnannäyttäjä ja merkittävä osatekijä pohjoismaisen metsäsektorin kestävässä menestymisessä.

Toiminta-ajatuksemme on vahvistaa asiakkaidemme puunhankintaketjua tarjoamalla vahvaa kumppanuutta ja laadukkaita puunkorjuupalveluita, joiden takeena ovat ammattitaitoiset ihmiset sekä alan viimeisin teknologia. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus, kilpailukyky, vastuullisuus sekä ihmiset.

Metsäkonepalvelu-konserni korjaa yli 2,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Koneyrittäjät ry:n jäsenyrityksenä kuulumme PEFC- ryhmäsertifioinnin piiriin. Lisäksi henkilöstömme on koulutettu toimimaan kriteerien mukaisesti FSC-sertifioiduissa metsissä. Kuulumme tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani-ohjelmaan.

Johtaminen

Metsäkonepalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Tiitinen ja toimitusjohtajana Teemu Tolppa. Tytäryhtiö MKP Sverige AB:n toimitusjohtajana toimii Mattias Ringström. Operaatioista vastaa operaatiopäällikkö Sirpa Henttosen johtama operaatiotiimi. Operaatioesimiehet vastaavat omien vastuualueidensa asiakasyhteydestä, korjuunohjauksesta sekä lähiesimiestyöstä.

Taloushallinnossamme työskentelee neljä henkilöä talouspäällikkö Ritva Anomaan johdolla. Taloushallinto vastaa yrityksemme kirjanpidosta, osto- ja myyntilaskuista, henkilöstöhallinnosta sekä palkanmaksusta.

Henkilökunta

Metsäkonepalvelu-konserni työllistää noin 170 henkilöä. Koneenkuljettajamme ovat koulutettuja alan ammattilaisia. Kannustamme työntekijöitämme kehittämään omaa ammattitaitoaan ja järjestämme vuosittain koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Työhyvinvoinnin suhteen teemme yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön sekä työterveyshuollon kanssa.

Alihankinta

Kumppaniverkostossamme on palveluntuottajia, joilta ostamme hakkuu- ja lähikuljetuspalveluita, metsänhoitotöitä sekä suunnittelu- ja laadunvalvontapalvelua. Myös osa mm. kone- ja autokaluston huolloista, koneiden siirroista sekä teräketjuhuollosta toteutetaan ostopalveluina.

Vaatimustaso alihankkijoillemme on sama kuin omille työntekijöillemme. Alihankkijoiltamme edellytämme tilaajavastuuehtojen täyttämistä sekä asiakkaidemme, että yhtiön omien palvelunkuvausten mukaista toimintaa.