Skip to main content

Tietosuojaseloste

Metsäkonepalvelu Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät käyttäjien henkilötietoja Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä rekrytoinnin Tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta ja miten käsittelemme ja suojelemme rekrytoinnin aikana keräämiämme henkilötietojasi. Tässä Tietosuojaselosteessa termillä "henkilötiedot" tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joista sinut voi tunnistaa ja jotka olemme saaneet verkkohakemuksesi kautta.


1.Rekisterinpitäjä:
Metsäkonepalvelu Oy
0152784-0
Konepajantie 12
13300 Hämeenlinna
Sähköposti: metsakonepalvelu(a)metsakonepalvelu.fi
Puh: +358 40 530 0920 (toimitusjohtaja Teemu Tolppa)
 
2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Teemu Tolppa
toimitusjohtaja
Metsäkonepalvelu Oy
puh: +358 40 530 0920
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)mkpd.fi
 
3.Rekisterin nimi:
Työnhakukaavakkeet
 
4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Uusien työntekijöiden rekrytointi.
 
5. Rekisterin tietosisältö:
Työnhakijan työnhakukaavakkeeseen syöttämät tiedot: Nimi, syntymävuosi, asuinpaikka, yhteystiedot, haettu tehtävä, koulutus- ja pätevyystiedot, työkokemus, osaaminen, muuttohalukkuus, muut työnhakijan antamat lisätiedot.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Metsäkonepalvelu Oy:n kotisivujen työnhakukaavake
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Metsäkonepalvelu Oy käyttää tietoja ainoastaan työntekijöiden rekrytointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
8. Tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Metsäkonepalvelu Oy:ssä rekrytointitietoja käsittelevät rekrytointiprosessiin osallistuvat toimihenkilöt (toimitusjohtaja, taloushallinto ja operaatioesimiehet). Tiedot tallennetaan Metsäkonepalvelu Oy:n sähköpostipalveluun. Palvelintilan ja palvelimen suojauksesta vastaa Telia Inmics-Nebula Oy.
Tietoihin pääsyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.
 
Tietoja voidaan esimerkiksi haastattelu- tai valintatilaisuutta varten tulostaa paperille. Paperit säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään silppuamalla käytön jälkeen.
 
Työnhakukaavakkeessa hakija saa itse määrittää tallennetaanko hänen tietonsa myöhempää käyttöä varten vai hävitetäänkö ne heti rekrytointiprosessin päätyttyä. Tietojen hävitys tapahtuu poistamalla sähköpostimuodossa oleva hakukaavake Metsäkonepalvelu Oy:n sähköpostipalvelimelta.
 
Tiedot poistetaan kerran vuodessa ilman erillistä pyyntöä.
 
10. Tarkastusoikeus:
Jokaisella joka on lähettänyt kaavakkeen on mahdollisuus pyytää tarkistettavaksi tietojaan. Omien tietojen tarkistamista varten henkilön on esitettävä kirjallinen tarkastuspyyntö postitse tai sähköpostitse kohdassa 1. olevaan osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Henkilö voi vaatia tietojaan korjattavaksi esittämällä kirjallisen korjauspyynnön postitse tai sähköpostitse kohdassa 1 olevaan osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- tai mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin. Kaikki henkilön tiedot voidaan poistaa henkilön esittäessä kirjallinen pyyntö postitse tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.