Skip to main content

Työnantajavastuu

Työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan metsäkonealan työehtosopimusta. Toimihenkilöiden työsuhteissa noudatetaan METO Metsäteollisuus työehtosopimusta. Kaikki työsopimukset tehdään kirjallisena. Palkka työstä maksetaan sovittuna ajankohtana, kerran kuukaudessa. Palkanmaksun ja lakisääteisten työnantajamaksujen oikeellisuudesta vastaavat taloushallintomme työntekijät.

Työntekijöitä työpaikalla edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies sekä varaluottamusmiehet.

Työpaikalla on järjestetty työterveyshuolto, joka on saatavilla paikallisesti työssäkäyntialueesta riippumatta.
Teemme aktiivisesti työtä työntekijöiden työssäviihtyvyyden ja työkyvyn ylläpitämisen eteen.

Työturvallisuuden kehittämisestä on vastuussa työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden edustajana työsuojeluasioissa toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsemat työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutyön perustana toimii työsuojelun toimintaohjelma.

Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut työntekijä on työnantajan etu. Työntekijöiltä odotamme sitoutumista laatuvaatimuksiimme sekä kulloinkin suoritettavaan työtehtävään. Vastineeksi tarjoamme luotettavan ja kilpailukykyisen palkkauksen, ajanmukaisen kaluston sekä alan sesonkiluonteisuuden huomioon ottaen tasaisen työllisyyden.