Skip to main content

Laatu ja johtaminen

Operatiivista toimintaamme ohjaa oma johtamisjärjestelmä. Sen toimintakäsikirjassa on kuvattu selkeät toimintamallit päivittäiseen toimintaan. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme kanssa sovittujen palvelukuvausten asettaman laatutason. Keskeisimpiä toiminnallisia asioita ovat työturvallisuus, korjuujälki, puutavaran laatu sekä työmaaviestintä.

Avainsanoja laatutyössämme ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus.
Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme sekä oma-aloitteisesti, että saamamme palautteen perusteella. Työmailla suoritamme omavalvontaa, jonka lisäksi ostamme laadunvalvontapalvelua ulkopuoliselta toimijalta.
Keskeistä laatutyössä on johtaminen, työntekijöiden osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä palautteiden käsitteleminen.