Skip to main content

Avoimia työtehtäviä

Etsimme uusia työntekijöitä metsäkoneenkuljettajan työtehtäviin. Etsimme uusia työntekijöitä se hakkuukoneenkuljettajan, että metsätraktorinkuljettajan työtehtäviin. Työllistyminen on mahdollista eri puolella toimialuettamme Etelä- ja Keski-Suomessa: Kanta-Häme, Uusimaa, Keski-Suomi (Jämsä-Kuhmoinen-Padasjoki), Kymenlaakso. Työ on pääsääntöisesti 2-vuorotyötä. Palkkaus ja töiden aloitus sopimuksen mukaan kevätkesällä 2022. Noudatamme Metsäkonealan työehtosopimusta.

Työntekijöillemme pyrimme tarjoamaan alan kausiluonteisuuden nähden tasaisen työllistymisen, luottavan ja ajantasaisen palkanmaksun sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työympäristöön ja ansaintatasoon. Työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehdimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Pyrimme varmistamaan henkilöstömme osaamisen ja osaamisen kehittämisen erilaisin perehdytyksin ja täydennyskoulutuksin.

Tärkein tavoitteemme on tarjota työntekijöillemme sujuvaa arkea, jotta työntekijöillämme on edellytykset onnistua omassa päivittäisessä työssään.

Hyödynnämme toiminnastamme kerättävää dataa tuottavuutemme ja kustannustemme seurantaan sekä toimintamme kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Odotamme kaikilta työntekijöiltämme:
- sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin
- halua kehittyä alan ammattilaisena
- vastuunkantoa ja ymmärrystä omasta tehtävästään puunhankinnan toimitusketjussa
- sitoutumista työturvallisuus- ja tietosuojakäytäntöihin
- toisten ihmisten ja toisten ihmisten tekemän työn arvostamista

Tehtävään valittavilta edellytämme:
- alan ammattikoulutusta ja tutkinto tai muulla tavoin, esimerkiksi pitkän työkokemuksen kautta hankittua tietoa ja taitoa metsäkoneenkuljettajan työstä
- työkokemusta metsäkoneenkuljettajan työstä
- alalla yleisesti vaadittavat pätevyydet (ensiapukortti, työturvallisuuskortti, B-ajokortti)

Lisäksi arvostamme:
- työkokemusta metsäkoneenkuljettajan työstä
- kykyä arvioida omaa osaamistasoa ja tuottavuustasoa
- tietoteknisiä perusvalmiuksia (mittalaiteohjelmat, metsäyhtiöiden tietojärjestelmät, sähköposti, internet)

Hakeutuminen tehtävään ensisijaisesti kotisivujemme hakulomakkeen kautta tai lähettämällä vapaamuotoinen työhakemus osoitteeseen metsakonepalvelu(a)metsakonepalvelu.fi

Kerro myös hakemuksessasi mahdollisesta erityisosaamisestasi esim. turvemaiden puunkorjuu tai hakkuutähteiden ajo.

Otathan hakeutuessa huomioon, että nyt tarjolla olevat työtehtävät eivät ole harjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja. Työssäoppimispaikoista sovimme yhdessä alan oppilaitosten kanssa.