fi Finnish sv Swedish

Kvalitet och förvaltning

Vår operativa verksamhet styrs av vårt eget ledningssystem. Dess drifthandbok beskriver tydliga driftmodeller för den dagliga verksamheten. Vi strävar efter att överskrida den kvalitet som fastställts av servicebeskrivningar överenskommits med våra kunder. De viktigaste driftsfrågorna är arbetarskydd, avverkning, virkeskvalitet och platskommunikation.

Nyckelorden i vårt kvalitetsarbete är kundorientering, försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet.
Vi utvecklar aktivt den egna verksamheten både på eget initiativ och utifrån den feedback vi får. På avverkningsplatserna genomför vi egenkontroll, utöver detta köper vi kvalitetskontrolltjänster från extern operatör.
Ledarskap, säkerställande och utvecklande av medarbetarnas kompetens och hantering av feedback är nyckeln till kvalitetsarbete.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats