fi Finnish sv Swedish

Nya åtgärder (COVID-19-epidemin)

Din och vår säkerhet är viktig för oss. Vi kommer att fortsätta förbereda oss för spridningen av COVID-19 genom nya åtgärder.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa vår personal och våra besökare, samt vår förmåga att verka som företag. 

Våra kontor i Hämeenlinna och Jämsä är för närvarande stängda.

Vi kommer att fortsätta att acceptera gäster för vilka det finns ett giltigt skäl för besöket, besöket är nödvändigt och besöket har avtalats i förväg.

Vårt kontor har minst en person i beredskap varje dag.

Som regel arbetar våra anställda på distans och kontoren utför endast de arbetsuppgifter som av tekniska eller andra skäl kräver en tillfällig närvaro.

Våra verkstadsanläggningar och serviceställen är för närvarande stängda.

Vi kommer att fortsätta att acceptera förutbestämda leveranser av varor samt förutbestämda underhålls- eller reparationsbesök på den utrustning som är nödvändig för operativ verksamhet.

För tillfället är utomstående inte tillåtna i hytterna på våra maskiner och bilar.

Av tvingande skäl för reparation eller underhåll är besök i hytten fortfarande tillåtet enligt separat överenskommelse.

Relevanta personer kan besöka skogsområden i enlighet med normala säkerhetsrutiner.

Externa gäster ombeds att avstå från att besöka helt.

Vänligen avstå från att besöka om du lider av influensasymtom.

Håll ett avstånd på minst två meter från våra anställda.

Relevanta personer bör också undvika onödiga besök på skogsområdet. Vid behov kan våra anställda kontaktas per telefon.

Hygien

Vi kräver god handhygien i våra lokaler. Oavsett om du är besökare eller anställd, tvätta händerna med tvål både när du anländer och när du lämnar våra lokaler.

Om du lider av influensasymptom eller har kommit från utlandet de senaste 14 dagarna, vänligen stanna hemma och besök inte våra lokaler.

När du hostar, täck över munnen. Lämna inte begagnade näsdukar i våra lokaler.

För närvarande kommer vi att avstå från att skaka hand.

Om det är möjligt bör delade verktyg (maskinkontroller, datorer) desinficeras före och efter användning.

Resa

För närvarande har vi avbrutit alla affärsresor för vår personal, med undantag för den trafik som krävs för vår verksamhet. Om det är nödvändigt för vår representant att delta i ett möte eller konferens, vänligen ordna vår representant att delta på distans.

För mer information

Timo Tolppa, VD och koncernchef

Teemu Tolppa, arbetsmiljöchef


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats