fi Finnish sv Swedish

Maskinentreprenörer - Tillsammans i mer i 50 år

Maskinentreprenörernas förening och flera av dess medlemsföreningar firar sitt 50-årsjubileum i år. Föreningen för maskinentreprenörer är också av stor betydelse Skogsmaskinservice historia och utan att tveka våga säga att samma sak med Forest Machine Service till fackföreningens historia.

Association of Machine Entrepreneurs grundades 1969 under namnet Forestry Contractor Association. Behovet av organisationen uppstod när skogsbruket mekaniserades i snabb takt och branschen saknade vanliga rutiner och spelregler. Affärer och entreprenad var nytt inom skogsbruket. Främjande och utbildning behövdes i branschen.

Senare anslöt sig även andra tunga maskinindustrier till fackets industrier. Fackets namn har ändrats två gånger. Först till Association of Machine Contractors och senare till Association of Machine Entrepreneurs.

70-80-talet pratas om på så kallade under skatteperioden, då föreningen också förhandlade fram gemensamma tariffer med kunderna. Slutet av skatteperioden 1991 kan betraktas som en stor förändring av fackets och dess branschers verksamhet. Naturligtvis förändrades naturligtvis hela det finska samhället dramatiskt (lågkonjunktur, upplösning av Sovjetunionen, medlemskap i EU).

Efter skatteperioden har föreningen fokuserat på att utveckla affärsmiljön för de branscher den representerar, medlemmarnas välbefinnande och kompetens samt främja och kommunicera med medlemmarna. Facket är också en förhandlingspartner i kollektivavtal för flera olika tunga maskiner som arbetsgivarorganisation.

Under hela sin historia har facket också publicerat en egen tidskrift. Tidningen Koneyrittäjä fungerar som fackets marknadsföring och kommunikationskanal till omvärlden. Koneyrittäjä-tidningen firar också sitt femtioårsjubileum i år. Företaget Finnmetko Oy, som ägs av föreningen, ansvarar för publiceringen av tidningen. Företagets största ansträngning är den tvååriga utställningen FinnMETKO, som samlar varannan mer än 30 000 intresserade gäster i Jämsä från tunga maskiner.

Metsäkonepalvelu Oy har varit ett aktivt medlemsföretag i föreningen sedan vårt företag startade. Tauno Tolppa från 70-talet till 90-talet i olika förtroendepositioner och arbetsgrupper inom skogsindustrin i föreningen och som ordförande för hela föreningen på 80-talet. Han utsågs också till hederspresident för föreningen 1985. Timo Tolppa hade också olika förtroendeuppdrag under 2000- och 2010-talet. Slutligen, som vice ordförande för unionen, Asko Piirainen under ordförandeskapet. Dessutom har flera andra anställda i företaget varit aktivt engagerade i föreningens och den lokala medlemsföreningen (Kanta-Hämeen Koneyrittäjät ry) i olika befattningar. Idag är en av företagets anställda verksamhetschef Teemu Tolppa tjänar som ledamot i föreningens styrelse och som vice ordförande i skogsbrukskommittén.

- Att arbeta i fackföreningens uppgifter har tagit mycket. Framför allt har det tagit värdefull fritid. I efterhand är det dock lätt att se att det har gett ännu mer. Nätverk, nya idéer och perspektiv samt möjligheter att påverka hela branschens driftsmiljö är värdefulla när det gäller egen kompetens och företagets egen verksamhet, sammanfattar Timo Tolppa.

Jubileumsåret kulminerade den 14.6 juni vid en fest som hölls på Helsingfors glaspalats med nästan fem hundra gäster. Bland både nya och gamla entreprenörer samt intressentrepresentanter. Huvudtalaren var forskaren Frank Martela som talade om förändringen i arbetslivet. Maskinentreprenörernas historia skriven av Ville Eerola publicerades också vid evenemanget.

Ceremonin kulminerade när VD Timo Tolppa fick ett öppet brev från republikens president och rätten att använda titeln Forest Counselor. Brevet lästes på festen av branschrådgivaren Mikko Rysä och ett gratulationstal hölls av unionens president Markku Suominen.

Metsäkonepalvelu Oy gratulerar Maskinentreprenörernas förening med 50-årsdagen, tidningen Koneyrittäjä och Kanta-Hämeen Koneyrittäjät ry.

© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats