Skip to main content

Aluksi

Metsät ovat läpi historiamme olleet Suomen talouden selkäranka ja kulttuurimme yksi peruselementti. Metsätyön merkitys Suomen vaurastumisessa on keskeinen ja se on sitä edelleenkin. Metsätyö oli vielä 1960-luvun alun ankarissa olosuhteissa ihmistyönä fyysisesti raskasta ja vaarallista. Suomen metsissä työskenteli parhaina talvikausina noin 160 000 miestä ja 60 000 hevosta. Jo silloin alettiin ymmärtää, että työn oli radikaalisti muututtava niin ankarien työolosuhteiden, työvoiman saatavuuden kuin kustannustenkin vuoksi. Metsätyön kehityksessä tapahtui viimeisten 50 vuoden aikana uskomaton kehitys työvoiman määrässä ja laadussa, tuottavuudessa ja teknologiassa.  Tämän murroksen alkuvaiheissa kukaan ei tiennyt mitä tämä kehitys toisi mukanaan työntekijöiden, työmenetelmien ja teknologian uusissa vaatimuksissa. Se ymmärrettiin, että metsätyö oli koneellistettava uudella, vaativalla teknologialla äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

Metsäkonepalvelu Oy oli ensimmäisiä ja merkittävin metsätyön koneellistamisen pioneeriyritys Suomessa. Vaikka yrityksen perustajat ymmärsivät ja uskoivat vahvasti alusta alkaen sen suuntaiseen kehitykseen, mikä sitten viimeisen 50 vuoden aikana toteutuikin, kukaan ei tiennyt miten ja minkälaisin askelin kehitys voisi ja tulisi tapahtumaan. Yrittämään kuitenkin uhkarohkeasti lähdettiin. Pettymyksiä ja vaikeita yllätyksiä oli läpi koko yrityksen alkutaipaleen, mutta eteenpäin mentiin sisukkaasti ja vaikeasta matkasta opittiin. Yritys kasvoi ja kehittyi ja ajan mukana siitä tuli johtava, menestyvä tiennäyttäjä suomalaisten puunkorjuuyritysten joukossa niin henkilöstönsä, teknologiansa, toiminnan laatunsa, kilpailukykynsä ja asiakassuhteidensa osalta. Metsäkonepalvelu Oy ei vain seurannut kehitystä; se myös monessa suhteessa johti sitä ja vaikutti siten merkittävästi koneellisen puunkorjuun modernisointiin Suomessa. Yhtiön perustajalla Tauno Tolpalla oli ratkaiseva rooli yrityksen alkuvuosikymmenien menestyksessä ja sittemmin hänen poikansa Timo Tolppa vei määrätietoisesti yrityksen uudelle, laajemmalle tasolle.

Metsäkonepalvelu Oy:n tarina on suomalaisen menestyvän perheyrittämisen tarina ja sen mukana eläneiden ja menestykseen auttaneiden, vahvasti sitoutuneiden ihmisten tarina. Yhtiön ensimmäiset 50 vuotta on hieno tarina.  Tämä kirja kertoo tämän tarinan sen eläneiden ihmisten kertomana ja täydentää aikaisemmilta vuosikymmeniltä kirjoitettuja yhtiön historiikkeja.

Kun 50 kuluneen vuoden aikana yhtiölle on onnistuttu luomaan kaikissa suhteissa vahva asema, tälle hyvälle tarinalle sopii odottaa ja toivoa hyvää jatkoa uusien sukupolvien ponnistuksin.

Mikko Rysä

MKP:n hallituksen puheenjohtaja 2006–2019

Saatteeksi

Mitkään luvut eivät tee yrityksestä mielenkiintoista, mutta sen voi tehdä yrityksen tarina. Vaikka tarinat syntyvät teoista ja siis tavallaan itsestään, hyvätkin tarinat pitää vielä osata laittaa paperille. Vasta sitten tarinasta voi tulla mielenkiintoinen muillekin kuin sen eläneille.

 

Tämän kirjan tarinoiden kerääjä ja paperille panija on metsänhoitaja Esko Pakkanen, joka on itse elänyt tämän aikajakson suomalaisen metsäteollisuuden palveluksessa. Pakkasen metsähistoriaa käsittävä kirjallinen tuotanto on laaja ja monipuolinen. Olen ylpeä saadessani kirjoittaa nämä lyhyet saatesanat tähän Eskon kirjaamaan tarinaan yhtiömme ensimmäisestä 50 vuoden jaksosta. Meidän asianosaisten mielestä se kuvaa hyvin tapahtunutta.

 

 

Vesa Itkonen

 

MKP:n hallituksen puheenjohtaja