Loppuvuoden korjuukatsaus

21.12.2017

Kesä ja syksy ovat olleet poikkeuksellisen sateisia. Tämä on aiheuttanut runsaasti haasteita puunkorjuuseen koko Etelä-Suomen alueella. Kivennäismailla korjuu on vielä onnistunut, mutta turvemaiden korjuuta ei ole voitu suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Maasto-olosuhteitakin suurempi haaste on ollut puiden kaukokuljetus. Kantavien teiden varsilta on ollut haasteellista löytää kohteita korjattavaksi. 

Etelä-Suomessa on läpi syksyn ollut hyvä, tasainen kysyntä eri puutavaralajeille. Metsäteollisuuden viime vuosien investoinnit sekä lopputuotemarkkinoiden kehittyminen ovat alkaneet näkymään kysynnässä. Pitkästä aikaan ollaan kaikkien toimijoiden kannalta hyvässä tilanteessa eli aitoa, markkinavetoista kysyntää on kaikille ainespuutavaralajeille.

Talvikorjuu

Korjuuta talvileimikoilla on jo aloiteltu. Vaikka Etelä-Suomessa vielä odotellaankin kunnon pakkasjaksoja on vähä lumi ja pikkupakkaset pakko koittaa käyttää hyväksi, jotta talvileimikoita saadaan korjattua pois.

Nyt on jo tiedossa, että tästäkin talvesta, jo kolmatta vuotta peräkkäin, on tulossa lyhyt ja leuto. Korjuussa joudutaankin tekemään erilaisia erityisjärjetelyjä, jotta talvikohteiden korjuu onnistuu. Hyvällä ajoituksella, ennakkovalmistelulla ja varustuksella uskomme kuitenkin, että tänäkin talvena päästään tavoitteeseen talvileimikoiden korjuussa. Valitettavasti vaativimpia turvemaiden korjuukohteita jää tänäkin talvena korjaamatta jos ei säässä tapahdu täyskäännöstä kylmempään.

Ajankohtaista Metsäkonepalvelu Oy:ssä

Kuluvan tilikauden alussa (10/2017) otimme käyttöön uuden johtamisjärjestelmän ja toimintakäsikirjan. Uudella johtamisjärjestelmällä pyritään yhdenmukaistamaan, kehittämään ja ylläpitämään toimintamme osaamista, laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta. Johtamisjärjestelmämme on rakennettu PEFC- sertifioinnin asettamien kriteerien mukaisesti.

Toimintaamme on auditoitu syksyllä osana Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen alueellista ryhmäsertifioinnin auditointia (Etelä-Suomen Sertifiointialue / Inspecta).

Vuoden aikana olemme uusineet ja lisänneet uutta korjuukalustoa. Olemme myös panostaneet korjuukaluston varusteluun, jotta pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme palveluntarpeisiin ja vaihteleviin korjuuolosuhteisiin.

Joulutervehdys

Tahdomme kiittää kaikkia metsänomistajia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta 2017.

Toivotamme kaikille rauhallista joulun aikaa sekä menestystä uudelle vuodelle 2018!

16.08.2019Avoimia työtehtäviä Kone-Yijälä Oy:ssä
07.08.2019Avoin työtehtävä: Operaatioesimies
25.07.2019Kone-Yijälä Oy yhdistyy Metsäkonepalvelu-konserniin
05.07.2019Avoin työpaikka: metsätraktorin kuljettaja
17.06.2019Koneyrittäjät - Yhdessä enemmän jo 50 vuotta
10.06.2019Sponsorointi: Mari viihtyy huipulla
21.05.2019Korjuukatsaus
20.05.2019Sponsorointi: Inka nauttii luonnosta monin tavoin
18.05.2019Timo Tolpasta metsäneuvos
04.04.2019Etsimme lisäresurssia hakkuutähteiden metsäkuljetukseen

Siirry arkistoon »