Henkilötietolaki (523/199) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 23.4.20181.
1.Rekisterinpitäjä:
Metsäkonepalvelu Oy
0152784-0
Konepajantie 12
13300 Hämeenlinna
Sähköposti: metsakonepalvelu(a)metsakonepalvelu.fi
Puh: 0400 574 779 (toimitusjohtaja Timo Tolppa)

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Teemu Tolppa
operaatioesimies
Metsäkonepalvelu Oy
puh: 040 530 0920
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)mkpd.fi

3.Rekisterin nimi:
Työnhakukaavakkeet

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Uusien työntekijöiden rekrytointi.

5. Rekisterin tietosisältö:
Työnhakijan työnhakukaavakkeeseen syöttämät tiedot:Nimi, syntymävuosi, asuinpaikka, yhteystiedot, haettu tehtävä, koulutus- ja pätevyystiedot, työkokemus, osaaminen, muuttohalukkuus, muut työnhakijan antamat lisätiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Metsäkonepalvelu Oy:n kotisivujen työnhakukaavake

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Metsäkonepalvelu Oy käyttää tietoja ainoastaan työntekijöiden rekrytointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirrettä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Metsäkonepalvelu Oy:ssä rekrytointitietoja käsittelevät rekrtyointiprosessiin osallistuvat toimihenkilöt (toimitusjohtaja, taloushallinto ja operaatioesimiehet).Tiedot tallennetaan Metsäkonepalvelu Oy:n sähköpostipalveluun. Palvelintilan ja palvelimen suojauksesta vastaa AinaCom Oy.
Tietoihin pääsyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Tietoja voidaan esimerkiksi haastattelu- tai valintatilaisuutta varten tulostaa paperille. Paperit säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään silppuamalla käytön jälkeen.

Työnhakukaavakkeessa hakija saa itse määrittää tallennetaanko hänen tietonsa myöhempää käyttöä varten vai hävitetäänkö ne heti rekrytointiprosessin päätyttyä.Tietojen hävitys tapahtuu poistamalla sähköpostimuodossa oleva hakukaavake Metsäkonepalvelu Oy:n sähköpostipalvelimelta.

Tiedot poistetaan kerran vuodessa ilman erillistä pyyntöä.

10. Tarkastusoikeus:
Jokaisella joka on lähettänyt kaavakkeen on mahdollisuus pyytää tarkisettavaksi tietojaan. Omien tietojen tarkistamista varten henkilön on esitettävä kirjallinen tarkastuspyyntö postitse tai sähköpostitse kohdassa 1. olevaan osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Henkilö voi vaatia tietojaan korjattavaksi esittämällä kirjallisen korjauspyynnön postitse tai sähköpostitse kohdassa 1 olevaan osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- tai mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin.Kaikki henkilön tiedot voidaan poistaa henkilön esittäessä kirjallinen pyyntö postitse tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.