Alihankinta palveluntuotannossa

Koneellisen puunkorjuun sekä metsänhoidon palveluntuotannosta valtaosan suoritamme omilla henkilöstö- ja kalustoresursseilla. Alihankintana ostamme kohdennusti tiettyyn maantieteeseen, työlajiin tai työtehtävään palvelua alan yrityksiltä.

Alihankintaverkostossamme on sopimussuhteessa koneellisen puunkorjuun palveluntuottajia vakituisesti 5-6 kumppanuusyritystä, joilta ostamme hakkuu- ja lähikuljetuspalveluita. Lisäksi ostamme jonkin verran palvelua yksittäisiin, pienempiin työkokonaisuuksiin muilta alan yrityksiltä. Metsänhoitotöissä, lähinnä maanmuokkauksia toteuttamassa on maanmuokkauskaudella 2-3 kumppanuusyritystä.

Alihankkijoiltamme edellyttämme tilaajavastuuehtojen täyttämistä sekä asiakkaidemme, että omien palvelunkuvaustemme mukaista toimintaa.

Kumppanuusyrittäjiemme työmäärä, työtehtävät ja laskutus perustuvat yhteiseen vuosisopimukseen.

Lähtökohtamme alihankintapalveluiden ostamisessa on, että ostettavan palvelun tulee tuottaa jotakin lisäarvoa asiakkaallemme toimittamaan palvelukokonaisuuteen (maantieeellinen sijainti, aikataulu, kustannushyödyt, kalustovaatimukset tms).

Muut hankinnat

Työmme omavalvonnan lisäksi ostamme laadunvarmistuspalvelua ulkopuoliselta palveluntarjoajalta (Mikon Metsäpalvelu Oy). Laadunvarmistamiseen kuuluu mm. korjuujäljen seuranta, luontolaadun varmistaminen, juurikäävän torjunnan onnistumisen arviointi, tarkastusmittaus sekä kuljettajapalaute. Käyttämällä ulkopuolista laadunvarmistajaa saamme luotettavaa, ammattilaisten laatimaa palautetta jota voimme hyödyntää toimintamme kehittämisessä.

Valtaosan koneiden siirtokuljetuksista ostamme ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Suurimman osan koneidemme siirtokuljetuksista hoitaa Levatrans Oy. Lisäksi ostamme palvelua paikallisesti myös useilta muilta palveluntuottajilta.