Kalusto

Kalustoomme kuuluu yli 100 metsätyökonetta. Kalustostamme löytyy soveltuvat koneet erilaisiin hakkuutapoihin ja erilaisiin hakkuuympäristöihin. Peruskoneita on varusteltu moniin käyttötarkoituksiin ja -olosuhteisiin erilaisin lisävarustein. Konekalustomme edustaa alan viimeisintä teknologiaa. Kaikki työkoneet ovat varustettuja mobiilitietokoneilla, GPS-laitteilla sekä karttasovelluksilla. Työmaatieto liikkuu sähköisesti mobiiliyhteyksien välityksellä.

Harvesterit

Harvesterit ovat metsäkoneita joilla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta. Peruskoneet ovat varustettuja nosturilla jolla liikutetaan harvesteripäätä. Harvesteripäällä suoritetaan tartunta puuhun, kaato- ja katkaisusahaus sekä karsinta. Kaadon jälkeen runko syötetään karsimaterien läpi syöttömoottoreiden avulla. Syötettäessä runko karsitutuu oksista. Samalla runko katkotaan pölkyiksi.

Harvesterit ovat varustettuja nykyaikaisilla mittalaitteilla. Suurin osa katkotusta puutavarasta mitataan harvesterin mittalaitteistolla ja mittaustulosta käytetään työ- ja luovutusmittana.

Kalustossamme on erikokoisia ja erilaisin varustein olevia harvestereita, eri käyttötarkoituksiin. Kaikki harvesterimme ovat pyöräalustaisia koneita. Laitetoimittajiamme ovat tällä hetkellä John Deere, Ponsse ja Komatsu.Kuormatraktorit

Kuormatraktoreilla suoritetaan katkotun puutavaran metsäkuljetus. Peruskoneet ovat varustettuja puutavaran kuljetukseen suunnitellulla kuormatilalla sekä lastaukseen soveltuvalla nosturilla. Katkottu puutavara kuormataan metsästä kuormatilaan, kuljetetaan tienvarsivarastolle ja puretaan varastopinoihin. Varastopinoista puutavaran lastaa puutavara-auto, joka kuljettaa puutavaran käyttöpaikoille tai varastoterminaaleihin.

Osa metsätraktoreista on varustettu vaakalaitteistoilla. Vaakaa käytetään pääasiassa metsäenergiajakeiden työmittaukseen. Tällaisia jakeita ovat mm. energiaranka, kannot ja hakkuutähteet. Tällöin jakeet punnitaan ja työmittana on joko vaakatulos (tonnia), siitä johdettu kiintokuutiotilavuus (m3) tai energiasisältö (MWh).

Kalustossamme on erikokoisia ja erilaisin varustein olevia metsätraktoreita, eri käyttötarkoituksiin. Laitetoimittajiamme ovat tällä hetkellä John Deere, Ponsse, Logset ja Komatsu.


Saaripuunkorjuu

Konserniyhtiö Kone-Yijälä Oy suorittaa saaripuunkorjuuta sisävesillä. Kalusto käsittää lautat, hinaajan, pienveneitä sekä kaksi materiaalikonetta.

Kaluston kotivesistö on Päijänne, mutta moduulirakenteen ansiosta lautat ovat helposti purettavissa ja siirrettävissä myös muihin sisämään vesistöihin. Kalustolla on vuosien saatossa operoitu useilla Etelä-Suomen järvillä.

Lauttakalustolla onnistuu n. 200 m3 puutavaralastin kuljettaminen. Lautan kuormaaminen ja purkaaminen hoidetaan erillisillä, pyöra-alustaisilla materiaalikoneilla. Myös työkoneet kuljetetaan saariin omalla lauttakalustolla.

Moduulirakenne mahdollistaa myös lautan pituuden säätämisen. Pienemmillä järvillä tai muuten ahtaissa lastauspaikoissa voidaan toimia lyhennetyllä lautalla.


Maanmuokkaus

Maanmuokkaus on uudistushakkuun jälkeen suoritettava toimenpide jolla pyritään muokkaamaan metsämaata suotuisaksi uudistamiselle. Muokkauksella pyritään luomaan hyvät itämisolosuhteet siemenille ja turvata hyvät kehitysolosuhteet istutettaville taimille. Nykyaikaisella maanmuokkauksella pyritään rikkomaan maanpintaa mahdollisimman vähän. Pintaa rikotaan vain sen verran, että saadaan aikaiseksi sopivat kosteus- ja lämpöolosuhde uuden puusukupolven kasvualustaksi. Myös vesiensuojelu on tärkeä osa nykyaikaista metsämaanmuokkausta.

Maanmuokkausta suoritamme kahdella jatkuvatoimisella Bräcke-monitoimimuokkaajalla. Työlajeista monitoimimuokkaajalla onnistuu laikkumätästys ja laikutus. Lisäksi laikutuksen yhteydessä on mahdollisuus konekylvöön. Monitoimimuokkaajan etuna on muihin muokkausmenetelmiin verrattuna nopeus ja kustannustehokkuus. Sopimusasikkaillemme suoritamme myös maanmuokkausta sekä puunkorjuun logistiikaan liittyviä tukitöiä kaivinkonekalustolla.