Yleisesittely

(päivitetty 17.12.2018)

Metsäkonepalvelu Oy on perustettu vuonna 1970. Yrityksen toimiala on koneellinen puunkorjuu. Toimialueemme Suomessa on Etelä-Suomi (Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Keski-Suomi).

Ruotsin toimintoja hoitavan tytäryhtiön kotipaikka on Eksjön kunta, joka sijaitsee n. 60 kilometriä Jönköpingistä länteen. Toiminta-alue on n. 100 kilometrin säteellä Eksjön ympäristössä.

Metsäkonepalvelu Oy korjaa yli 2 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa pohjoismaisista metsistä. Lisäksi yhtiö tuottaa muita puunhankintaan ja metsänhoitoon liittyviä palveluita.

Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä Metsäkonepalvelu Oy kuuluu PEFC- ryhmäsertifioinnin piiriin. Lisäksi meillä on pitkä kokemusta FSC-sertifioinnista ja henkilöstömme on koulutettu toimimaan kriteerien mukaisesti FSC-sertifioiduissa metsissä.

Asiakkaat

Asiakkainamme on useita metsäteollisuuden hankintaorganisaatioita, metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsätaloutta harjoittavia yhtiöitä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

Tarjoamamme palvelukokonaisuuden sisältö on räätälöitävissä ja siihen voidaan sisällyttää yksi tai useampia työlajeja palveluvalikoimastamme.

Yksittäisten pihapuiden kaatoon suosittelemme siihen erikoistuneita palveluntarjoajia.

Deere 1270E IT4

Johtaminen

Metsäkonepalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Mikko Rysä. Operatiivisesta johdosta vastaa toimitusjohtaja Timo Tolppa yhdessä operaatioesimiesten kanssa. Operaatioesimiehet vastaavat asiakkuuden hallinnasta, korjuunohjauksesta sekä kuljettajien työnjohdosta.

Taloushallinnossame työskentelee neljä henkilöä talouspäällikkö Ritva Anomaan johdolla. Taloushallinto vastaa yrityksemme kirjanpidosta, osto- ja myyntilaskuista, henkilöstöhallinnosta sekä palkanmaksusta.

Ruotsin toimintojen operatiivisesta johdosta vastaa Ruotsin yhtiön toimitusjohtaja Håkan Dunberg.

Ponsse Buffalo

Henkilökunta

Metsäkonepalvelu Oy työllistää yli 120 henkilöä. Panostamme paikallisuuteen ja suurin osa työntekijöistämme asuu omalla työssäkäyntialueellaan.

Metsäkoneenkuljettajamme ovat koulututettuja alan ammattilaisia. Kannustamme työntekijöitämme myös kehittämään omaa ammattitaitoaan. Järjestämme vuosittain kuljettajillemme useita koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Työhyvinvoinnin suhteen teemme yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön sekä työterveyshuollon kanssa. Työturvallisuusasioissa teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja konevalmistajien kanssa.

Alihankinta

Osan palveluistamme tuotamme alihankintana yhteistyössä laadukkaita metsäalan palveluita tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Käyttämiemme alihankkijoiden tulee täyttää tilajaavastuulain mukaiset vaatimukset. Vaatimustaso alihankkijoillemme on sama kuin omille työntekijöillemme ja koneyksiköillemme. Suurin osa alihankintasopimuksistamme ovat pitkäaikaisia, mutta ostamme myös palveluita kohdennetusti lyhyempi aikaiseen tarpeeseen.

Lisäksi osa tukitoiminnoistamme toteutetaan ostopalveluina. Tällaisia ovat mm. kone- ja autokaluston huoltopalvelut, koneiden siirrot sekä teräketjuhuolto.