Toiminta-ajatus

Tavoitteemme on olla toimialan suunnannäyttäjä ja merkittävä osatekijä pohjoismaisen metsäsektorin kestävässä menestymisessä

Vahvistamme asiakkaidemme puunhankintaketjua tarjoamalla vahvaa kumppanuutta ja laadukkaita puunkorjuupalveluita. Palveluidemme takeena ovat ammattitaitoiset ihmiset sekä alan viimeisin teknologia.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus, kilpailukyky, vastuullisuus sekä ihmiset.

Yleisesittely

Metsäkonepalvelu Oy on perustettu vuonna 1970. Yrityksen toimiala on koneellinen puunkorjuu. Tuotamme koneellisen puunkorjuun palveluita asiakkaidemme tarpeisiin. Toimialueemme Suomessa on Etelä-Suomi (Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Keski-Suomi).

Emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä. Kone-Yijälä Oy:n kotipaikka on Jämsä ja toimialue Keski-Suomi. MKP-Dunberg AB vastaa konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa. MKP-Dunberg AB:n kotipaikka on Eksjö ja toimialue n. 100 km säteellä Eksjön ympäristössä.

Metsäkonepalvelu Oy korjaa yli 2,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa pohjoismaisista metsistä.

Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä Metsäkonepalvelu Oy kuuluu PEFC- ryhmäsertifioinnin piiriin. Lisäksi meillä on pitkä kokemusta FSC-sertifioinnista ja henkilöstömme on koulutettu toimimaan kriteerien mukaisesti FSC-sertifioiduissa metsissä.

Asiakkaat

Asiakkainamme on useita metsäteollisuuden hankintaorganisaatioita, metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsätaloutta harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä.

Tarjoamamme palvelukokonaisuuden sisältö on räätälöitävissä sopimuskohtaisesti ja siihen voidaan sisällyttää yksi tai useampia työlajeja palveluvalikoimastamme.

Johtaminen

Metsäkonepalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Itkonen. Konsernin operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja Janne Märkälä yhdessä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä operaatioesimiesten kanssa. Operaatioesimiehet vastaavat omien vastuualueidensa asiakkuuden hallinnasta, korjuunohjauksesta sekä kuljettajien työnjohdosta.

Taloushallinnossamme työskentelee neljä henkilöä talouspäällikkö Ritva Anomaan johdolla. Taloushallinto vastaa yrityksemme kirjanpidosta, osto- ja myyntilaskuista, henkilöstöhallinnosta sekä palkanmaksusta.

Konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajina toimivat Mattias Ringström (MKP Sverige AB SWE) ja Teemu Tolppa (Kone-Yijälä Oy FIN) jotka vastaavat omien liiketoimintalueidensa operatiivisesta johtamisesta ja raportoivat emoyhtiön toimitusjohtajalle.

Henkilökunta

Metsäkonepalvelu Oy työllistää yli 170 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa. Panostamme paikallisuuteen ja suurin osa työntekijöistämme asuu omalla työssäkäyntialueellaan.

Metsäkoneenkuljettajamme ovat koulututettuja alan ammattilaisia. Kannustamme työntekijöitämme myös kehittämään omaa ammattitaitoaan. Järjestämme vuosittain kuljettajillemme useita koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Työhyvinvoinnin suhteen teemme yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön sekä työterveyshuollon kanssa. Työturvallisuusasioissa teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme sekä kone- ja laitevalmistajien kanssa.

Alihankinta

Osan palveluistamme tuotamme alihankintana yhteistyössä laadukkaita metsäalan palveluita tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Käyttämiemme alihankkijoiden tulee täyttää tilajaavastuulain mukaiset vaatimukset. Vaatimustaso alihankkijoillemme on sama kuin omille työntekijöillemme ja koneyksiköillemme. Suurin osa alihankintasopimuksistamme ovat pitkäaikaisia, mutta ostamme myös palveluita kohdennetusti lyhyempi aikaiseen tarpeeseen.

Lisäksi osa tukitoiminnoistamme toteutetaan ostopalveluina. Tällaisia ovat mm. kone- ja autokaluston huoltopalvelut, koneiden siirrot sekä teräketjuhuolto.